AVG-verklaring

De Blauwe Zone Vof verwerkt de volgende persoonsgegevens op basis van hieronder beschreven grondslagen: Klant of leverancier Persoonsgegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail, geslacht, leeftijd. Overeenkomst: lidmaatschap www.do-inonline.nl, registratie niet-leden Verwerkingen: administratie, uitvoering dienst Verwerking door wie: eigenaar De Blauwe Zone, Webmaster Ricreatie, Werkhoven Bewaartermijn: Gedurende het lidmaatschap, de registratie

Toelichting:
Digitaal toesturen e-mail voor login gegevens
Digitaal toesturen maandelijks betalingsverzoek
Digitale direct marketing (e-mail, facebook, LinkedIn, fax, SMS etc.)
Persoonsgegevens: NAW, e-mail, telefoonnummer, geslacht, leeftijd
Overeenkomst: Digitale toestemming vooraf, bijv. bij aanvragen van informatie of inschrijven voor een nieuwsbrief/blog/zelfzorgtip;
Verwerkingen: Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten
Verwerkingen: optimaliseren beleving op de website.
Verwerkingen: aan de hand van leeftijd en geslacht kunnen de oefeningen aangepast worden.
Verwerking door: De Blauwe zone

Toelichting:
Wij hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website, Wij verwijzen in al onze documenten waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website.
Wij verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen dan aangegeven in dit document.

Alle gegevens van klanten staan op de site die voorzien is van een beveiligde verbinding (SSL) en encrypted wachtwoorden.
Wij hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord op 1 computer van De Blauwe Zone Vof.
Wij hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op 1 computer met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen
en te installeren.
Wij hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
Wij verklaren dat wij alle persoonsgegevens, die wij buiten de financiële
administratie om verwerken, vernietigen als de toestemming is ingetrokken.
Wij vragen vooraf altijd toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct markering.
Wij verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Wij hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.
Bij een datalek wordt er snel binnen (72 uur) melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens worden alle
betrokkenen op de hoogte gebracht van dit datalek.

Aldus verklaard door:
www.do-inonline.nl onderdeel van De Blauwe Zone Vof
Bleiswijk, 11 september 2018